Menu
A+ A A-

Ho'oponopono

EEN METHODE OM JE LEVEN OP TE SCHONEN

Enkele jaren geleden dook in Nederland een healingproces met een grappige naam op: Ho’oponopono. Een Hawaïïaanse helingsmethode, eeuwenoud en nu overgewaaid naar het Westen - waar we er blijkbaar klaar voor zijn om ook meer 'vanuit het hart' te gaan leven.

Wat is in het kort Ho'oponopono?

'Ho’oponopono is het proces van het loslaten van giftige energie in jezelf, om de invloed van Goddelijke gedachten, woorden, daden en akties te verwelkomen.'

Simpel gezegd betekent Ho’oponopono 'dingen goed maken' of 'een fout of storing rechtzetten'. Dit doe je d.m.v. het opzeggen van 4 zinnetjes: Ik hou van jou-het spijt me-vergeef me alsjeblieft-dank je wel.

Volgens de oude Hawaïianen, komen al onze problemen voort uit gedachten, die gekleurd zijn door pijnlijke herinneringen uit het verleden. Ho’oponopono biedt een manier om de energie van deze pijnlijke gedachten - die onbalans veroorzaken - los te laten.

100% Verantwoordelijk

Een van de belangrijkste pijlers van dit proces, is je bereidheid om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die in je leven zijn. Ook de oorzaak van problemen bij iemand anders, waar jij je bewust van bent, kun je bij jezelf zoeken.

Er zijn overigens altijd dingen in de wereld gaande die jou vergeving, liefde en aandacht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan dierenmishandeling, of kinderarbeid, of grootschalige milieuvervuiling en ontbossing.

Je zult dan ook merken dat je gaandeweg er een gewoonte van maakt om Ho’oponopono op van alles toe te passen. En wat mooi is, is dat je op deze manier je bijdrage kunt leveren aan een mooiere wereld, maar géén nadruk op de dingen hoeft te leggen!

Waarom is dit belangrijk? Omdat, wanneer jij helemaal met je volle aandacht op een ongewenste situatie blijft focussen - dus je energie van angst, boosheid, verdriet, erheen stuurt - de energie van die situatie zal groeien.

Echter, wanneer je begint met het zeggen 'ik hou van je', verplaatst jou energie zich vanuit je hoofd naar je hartgebied. De situatie zal uiteindelijk minder worden of stoppen, omdat hij geen energie meer krijgt. Het Grote Geheel of 'het Al-dat-is' transformeert de energie van de situatie naar een universeel bewustzijn van liefde.

Deze universele liefde, die altijd voor iedereen toegankelijk is, zal met jou 'resoneren' op het moment dat jij op dezelfde golflengte zit. Zoals een radiostation jou kamer vult met zijn mooie muziek, zodra jij de juiste frequentie gevonden hebt. 
Op dat moment zal de ongewenste situatie worden getransformeerd, eenvoudigweg omdat de trilling van liefde de allerhoogste trilling is en op die golflengte alles perfect is.

Het proces

'Ik hou van je'
Deze vier simpele woordjes zijn de kern van het proces. Hiermee begint alles, hiermee kan alles gezuiverd worden. Je kunt deze woorden in jezelf denken of zachtjes zeggen, steeds weer opnieuw. Gebruik ze voor alle overtuigingen, want overtuigingen gaan nooit uit zichzelf weg, tenzij jij ze 'vrijlaat': door ze liefde te sturen en ze te bedanken dat ze er voor jou waren zolang je ze nodig had.
Hetzelfde als hierboven geldt voor de woorden 'Dank je wel', die je in plaats van, of tegelijk met 'Ik hou van je' kunt gebruiken.
Oude overtuigingen - die steeds opnieuw 'afgespeeld' worden - blokkeren onze verbinding met het Grote Geheel, dus wanneer je je oude overtuigingen hebt geannuleerd, maak je de weg vrij voor het universum om jou te geven wat je nodig hebt.
Ho’oponopono werkt vanuit hartenergie, bij alles wat we creëren. Dit is zoals we reeds zagen, de hoogste, zuiverste trilling van waaruit alleen perfectie gecreëerd wordt. Anderzijds, wanneer wij vanuit onze geest creëren, creëren we beide polariteiten van onze intentie. Wanneer we voor vrede bidden vanuit onze geest, bijvoorbeeld, krijgen we vrede én oorlog. Dit kun je precies zien in de wereld van vandaag. Miljoenen mensen willen - en bidden voor – vrede; we hebben gebieden waar vrede is en gebieden waar oorlog is. We wensen een geweldige nieuwe baan met een fors salaris, en creëren er een die dat allemaal heeft, maar waarbij we óók vaak moeten overwerken en uiteindelijk een burnout oplopen.

Waarom altijd een keerzijde?
De geest gebruikt gedachten om te creëren. Deze gedachten volgen elkaar op, gebruikmakend van logica. Dus wát de geest ook creeërt, je kunt logisch het pad volgen van hoe de werkelijkheid getransformeerd is van de ene staat naar een andere. Zelfs wanneer het een wonder LIJKT, er is een logische volgorde in de voorafgaande gebeurtenissen. Dit “bedachte” proces zal altijd in beide kanten van de polariteit resulteren, omdat onze hersenen uit linker- en rechterhersenhelft bestaan en dus ook vanuit beide componenten creëren. Het hart, daarentegen, is heel anders. Het hart creëert door middel van dromen en voorstellingen. Deze vorm van creatie maakt geen gebruik van logica en hoeft daarom niet logisch te zijn om van de ene staat naar een andere te gaan. En is daarom ook niet gebonden aan de polariteit. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat je niet iets moet 'willen', maar dat je ervan moet houden. Willen betekent namelijk 'ik heb het niet'  en ergens van houden brengt je in resonantie ermee.
Liefde is veel meer dan 'iemand lief vinden'; liefde is het volledig, allesomvattend, accepteren van wat is.

Hoe werkt Ho'oponopono?

Ho’oponopono betekent letterlijk: dingen rechtzetten, corrigeren.
Een voorbeeld: wanneer wij een persoon ontmoeten die we niet mogen, of een situatie meemaken waar we heftig op reageren, dan verbindt jou onderbewustzijn zich met iets dat gebeurd is in het verleden. Onze emoties op dat moment zijn dus indirect een reaktie op een ervaring uit het verleden.
De wereld om ons heen is een weerspiegeling van dat wat er in onszelf gebeurt. Anders gezegd: de dingen bestaan alleen als een projectie van jou, van binnenuit. Wanneer je te maken krijgt met ruzie, onvrede, kwaadheid, angst of welke emotie dan ook, kijk dan in jezelf. Niet de persoon, niet de ziekte, niet de situatie is de oorzaak van jou onbalans. Alles kan worden opgelost door aan jezelf en alleen aan jezelf te werken.
Er is niets buiten jou: de Goddelijkheid, dat ben je zelf.
Vaak kiezen mensen ervoor om dán maar de vriendschap te beëindigen, of de baan op te zeggen, of een scheiding aan te vragen. Maar ja, het helpt niet. Want waarheen je ook gaat, je neemt toch weer die oude overtuiging met je mee. Alles lijkt goed te gaan, totdat je in een nieuwe situatie terechtkomt en met dezelfde soort onenigheid geconfronteerd wordt. Ander jasje, andere setting, soms zie je het niet meteen, maar uiteindelijk denk je “dat heb ik nou altijd”.......
Tót je het schoonmaakt, vrijmaakt. Lijkt je dat niet heerlijk?
Ho’oponopono  gaat er dus van uit dat jij 100% verantwoordelijk bent voor elke situatie die in jou leven voorkomt. Grapje: is het je nooit opgevallen dat telkens wanneer er een probleem is, jij in de buurt bent......?
Zodra jij je bewust wordt van een ongewenste situatie, is het aan jou om ze recht te zetten. Overigens, met 'verantwoordelijk', wordt niet 'schuldig' bedoeld. Er is geen schuld, er is zelfs geen goed of kwaad. Er is een situatie, die door ons kan worden rechtgezet.
Het enige dat je hoeft te doen is het uitspreken van deze zinnetjes:
'ik hou van je'
'het spijt me'
'vergeef me alsjeblieft'
'dank je wel'.
Wanneer je zegt 'ik hou van je', stuur je onvoorwaardelijke, helende liefde naar jezelf en naar het universum;
Dan zeg je 'het spijt me', waarmee je aangeeft 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie;
Daarna volgt 'vergeef me alsjeblieft', waarmee je vergeving vraagt voor de inperfectie in je leven, specifiek of algemeen;
Tot slot 'Dank je', bedank je het universum voor de mogelijkheid om de situatie te helen. Dankbaar zijn is de meest krachtige energie om meer van het goede naar je toe te halen!
Terwijl jij de situatie liefdevolle energie stuurt, zorgt het Grote Geheel ervoor dat deze situatie zich kan oplossen. Op een vredige manier, helend voor alle betrokkenen. Jij hoeft je er niet druk over te maken hoe dit tot stand kan komen, wat de oplossing zou moeten of kunnen zijn.
Het enige wat het universum nodig heeft, om dit te bewerkstelligen, is jou liefdevolle trilling en door deze trilling kan genezing en heling plaatsvinden. Dat is gewoon de wet van resonantie.

ZONNEWATER
Het is overigens goed om veel water te drinken, om innerlijke  blokkades op te lossen.
Nog effectiever is het om je water met zonnekracht op te laden. Neem een fles van blauw glas, vul hem met water en zet hem minstens 1 uur in de zon. Hoe langer in de zon, hoe sterker de werking.
Drink dit 'solar water' door de dag heen, kook ermee, maak er je koffie mee, spoel jezelf ermee af na een bad of douche.....spoel jezelf schoon! Wanneer er tijdelijk geen zon schijnt, voeg dan gewoon een paar druppels – van een aangelegd voorraadje - aan je water toe.
Waarom de kleur blauw? Wanneer water in blauw glas aan de zon blootgesteld wordt, neemt het wat van de vibrationele energie van deze kleur op. Blauw omdat het ontspannend, regenererend en transformerend werkt en de communicatie verbetert – denk aan het blauw van het keelchakra. De kleur blauw heeft een kalmerend effect op ons hele organisme en is de meest pure, koele en diepe kleur van het kleurenspectrum. Het kan slaapstoornissen en hoofdpijn verhelpen en stimuleert spirituele groei.


Epiloog

Wij zijn allen samen één. Het lijkt alsof 'ik' en 'jij' twee verschillende personen zijn, maar in werkelijkheid zijn wij twee verschillende zielen van dezelfde herkomst: het Al, of het Goddelijke. Het woord 'alleen' vertalen wij met 'met jezelf zijn', maar dat bestaat niet.
Je bent een deel van het grote geheel, in feite is het dus 'Al-een'; wij zijn allen samen één bewustzijn. Vanuit het Al besluiten wij om te incarneren in een lichaam en bepaalde ervaringen op te doen in dit leven. Je maakt ook afspraken met andere zielen om elkaar in dit leven te ontmoeten en een bepaalde relatie aan te gaan. Jij hebt weer andere ervaringen nodig dan je buurvrouw of je collega of je kind.
Het is dus niet nodig om een ander te veroordelen om de eigenschappen die hij of zij tentoonspreidt, want jij gaat dezelfde weg; alleen dan weer met andere aspecten.
Wanneer je bij de ander bepaalde 'tekortkomingen' opmerkt, is dat niet voor niets. Jij kunt dat zien, alleen maar omdat je zelf ook nog hiermee te maken hebt.
Kortom, veroordeel je een ander dan veroordeel je jezelf. Heb je dit in het verleden wel gedaan, dan kun je daar nu eenvoudig wat anders voor in de plaats zetten. Neem de betreffende persoon in je gedachten en vraag vergeving voor datgene in jezelf, dat deze situatie gecreëerd heeft.
Vergeving vragen is een heel fijne manier om vrede in je hart te vinden. Zolang je van een persoon blijft vinden dat hij of zij jou iets aangedaan heeft, blijft deze persoon macht over jou houden. Want, jíj bent degene die zich vervelend voelt. Je houdt een negatieve energie in stand, die jou in de weg staat bij het volledig vrij zijn, bij het bereiken van de 'nul-staat' , of je bron.
Wanneer je echt in staat bent om te vergeven, is dat een cadeautje aan jezelf, want je gaat daarna die persoon met heel andere ogen zien. Je kunt zomaar ineens allerlei leuke eigenschappen ontdekken, die je voorheen niet zag. Niet kon zien. Als je het zo bekijkt, zijn wij mensen waarlijk de scheppers van onze eigen werkelijkheid.
Jij kunt, vanuit jezelf, een heel nieuw leven scheppen, simpelweg door te vergeven.
We zijn allemaal 'maar' mensen, we zijn allemaal hier met hetzelfde doel: Leren wat we ons voorgenomen hadden om naar een hoger bewustzijn te evolueren. En misschien is dat moeilijk te bevatten, maar het geldt óók voor die moordenaar, het geldt óók voor gewetenloze politici of bankiers: ze hebben allemaal iets in zich wat geheeld moet worden.

VERANDERINGEN
Wanneer je een tijdje bezig bent met je nieuw-verworven kennis over Ho’oponopono, ga je langzaam subtiele veranderingen opmerken. Waar je voorheen wellicht strijd moest leveren of hard moest werken, om iets gedaan te krijgen, lijkt het wel of nu alles gemakkelijker gaat. Wat er gebeurt, is dat het Grote Geheel nu door jou werkt: blokkades verdwijnen, oude 'zich herhalende programma’s' verdwijnen. Daardoor kunnen de dingen die je graag wilt in je leven, gemanifesteerd worden. Manifestatie gebeurt door het Grote Geheel, jij bent daar onderdeel van. Zodra jij in de buurt van de staat van Zijn komt, omdat je veel van de beperkingen opgeheven hebt.....kan je leven soepel en vanzelfsprekend gaan verlopen. De blokkades die er niet meer zijn, zijn gewoon opgelost, alsof ze er nooit waren. Denk je nog eens terug aan vroegere slechte gewoonten, of typische reakties op gebeurtenissen, dan begrijp je daar niets meer van. Je bent nu op een ander station afgestemd, 'station Universum'.
Er zullen 'situaties' blijven komen, waarop je Ho’oponopono kunt toepassen. Maar hoe je leven ook zal verlopen, door deze leefwijze toe te passen kan het in elk geval makkelijker zijn.
Samenvattend: Ho’oponopono gaat ervan uit dat alles wat in de buitenwereld is, ook in jou aanwezig is. Wanneer je dus geërgerd bent door wat iemand doet, kun je naar binnen keren en kijken welke gevoelens je daarover in jezelf vindt. Vervolgens pas je Ho’oponopono toe op die gevoelens en zullen deze gezuiverd worden. Wanneer jou vervelende gevoelens geheeld zijn, zal de persoon die ze in eerste instantie veroorzaakte, ook meeveranderen. Wat je doet, is de gedeelde energie schoonmaken. Wat je doet, is je innerlijke programmering schoonmaken, zodat je terug kunt keren naar je natuurlijke staat van pure, onvoorwaardelijke liefde.
Ik wens jou van harte toe dat dit artikel een aanzet is voor een fijn, overvloedig en liefdevol bestaan.
Copyright J. van Rossum - Niets uit dit artikel mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van de schrijver.


Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Login or REGISTREREN